VI

Dịch:


Welcom to Thuan Hung Long An company

Kiểu in Mới tại công ty

printing table

pasting fabric on printing table

image19

 Hand work skill

image20
image21

Preparing to print

auto - printing machine

Screen printing 2019

Automatic screen printing machine

Removing and Drying

Automatic printing Machine

T-Shirt printing ( In máy tự động)

Contact us

Trang này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách về quyền riêng tư của Google và có áp dụng Điều khoản dịch vụ.

Thuận Hưng Long An

Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh nam, huyện Đức Hoa

090 392 49 28

7h30- - - 16h30

Blog of Thuan Hung Long An

 Cập nhật tình hình sản xuất